Proiect Preus

Programe de cofinantare

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 275  de studenti studenti din domeniul economic din anul  I, II si III si de masteranzi, anul  I sau II, provenind in primul rand de la facultatile la care Managementul resurselor umane este prevazuta in planul de invatamant (ca disciplina obligatorie sau optionala) incepand cu anul  universitar 20l0-20ll).

Identificarea Grupului tinta si a nevoilor au fost realizate in cadrul reuniunilor intre parteneri, pe baza:

a) analizelor efectuate de alte organizatii si parteneri in proiecte anterioare cofinantate din FSE;

b) statisticilor interne privind insertia absolventilor si cohortele de studenti. Informarea GT se va realiza prin publicarea de informatii/anunturi privind sprijinul acordat pe pagina  web a proiectului si prin afisaj la secretariatul facultatii.

Selectia Grupului tinta se va realiza pe baza metodologiei specifice (va promova egalitatea de sanse) prin analiza  documentelor de inscriere si verificarea conditiilor de eligibilitate.

Dosarul de selectie va cuprinde in mod  obligatoriu si cerere de participare la proiect si documente suport. Mentinerea Grupului tinta in proiect are la baza motivatii intrinseci – pachetul de sprijin (orientare, consiliere, stagii practice) faciliteaza insertia studentilor in piata muncii, prin dezvoltarea abilitatilor specifice pentru managementul carierei si parcursului educational, a competentelor de munca  si competentelor generale pentru ocupare.

Щетками и пастами список товаров, чем чистить skyortho.com.ua зубы собаке, не заканчивается