Proiect Preus

Programe de cofinantare

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Obiectivele proiectului

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1. Imbunatatirea serviciilor de orientarea proiectului si consiliere si activitati suport pentru 275 studenti in vederea fundamentarii deciziilor acestora in ceea ce priveste parcursul profesional/educational.

2. Consolidarea parteneriatului intre universitate, asociatii profesionale, societate civila, angajatori, tutori si practicanti in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa si imbunatatirii traseului in cariera a 275 de studenti.

However, you will see from the sidebar that the guide is divided into a number of main sections !

3. Imbunatatirea aptitudinilor de munca necesare pentru insertia ulterioara pe piata muncii pentru cel putin 150 studenti care doresc sa se specializeze in domeniul resurselor umane, prin oferirea de stagii de practica.

Proiectul raspunde obiectivelor DMI2.1.POSDRU privind facilitarea tranzitiei de la scoala la locul de munca prin:

a) cresterea relevantei rezultatelor invatarii ca urmare a valorificarii informatiilor si resurselor din cadrul parteneriatelor universitate-potentiali angajatori;

b) imbunatatirea aptitudinilor de munca ale studentilor prin participarea la stagiile de practica la potentiali angajatori,

c) accesul studentilor la noi competente, aptitudini si abilitati cerute de piata muncii prin stagii de practica;

d) constientizarea studentilor cu privire la stagiile practice si definirea carierei in cadrul workshopurilor si vizitelor tematice la potentiali anagajatori;

e) imbunatatirea abilitatilor specificelocului de munca in cadrul actiunilor suport pentru orientarea si consilierea studentilor;

f) activitati de orientare si consiliere care asigura GT capacitatea de a-si initia si gestiona cariera, dupa finalizarea studiilor universitare.

Prin implementarea stagiilor practice, proiectul faciliteaza dobandirea de catre cel putin 150  studenti a abilitatilor si aptitudinilor practice specifice locului de munca, contribuind la realizarea obiectivelor DMI 2.1. de dezvoltare a aptitudinilor de munca  ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa si, in consecinta, imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii”. Asigurarea unui  pachet integrat de orientare si consiliere si stagii practice  permite sustinerea obiectivelor AP 2 de crestere a ocupabilitatii viitorilor absolventi.

Instrumentele informatice existente la nivelul solicitantului vor permite accesul  unui numar mare de angajatori si studenti la resursele de care acesta dispune, contribuin atat la consolidarea parteneriatelor existente, cat si la initierea si dezvoltarea de noi parteneriate intre universitate, angajatori si studenti, contirbuind la imbunatatirea coerentei pregatirii teoretice si practice a pacursurilor de formare a studentilor si la cresterea relevantei acesteia pentru cerintele pietei muncii, sustinand realizarea obiectivelor AP 2 de crestere a ocupabilitatii persoanelor aflate in educatie.

Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere si a accesului studentilor la aceste servicii si consolidarea relatiilor dintre universitate si comunitatea de afaceri vor permite o mai  buna  definire a planurilor de cariera, prin ocupare si/sau imbunatatire a parcursurilor educationale prin continuarea studiilor in ciclul  de masterat pentru studenti (pentru studentii de la ciclul  licenta), si vor sustine realizarea prioritatilor AP 2 de promovare a “invatarii permanente si a contributiei la imbunatatirea procesului de insertie a absolventilor pe piata muncii”, de “asigurarea de oportunitati penttru toti “fie prin educatie, fie prin munca” si cresterea ocupabilitatii.

In efectele pozitive asupra pregatirii si ocupabilitatii proiectul contribuie la obiectivul general POSDRU de dezvoltarea a capitalului uman  si asigurare de oportunitati sporite pentru insertia si participarea viitoare pe piata muncii pentru a 275 studenti in domeniul economic si care doresc sa se specializeze in domeniul resurselor umane.

Either way, it’s topspying.com/ikeymonitor fun to play with and can be useful at times